Новые поступления

Сборник для чтения в 3 классе. В 3-х ч. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – 320 с. – (Школьная бібліятэка)

В 3-х частях сборника собраны произведения русских и зарубежных детских писателей, предназначенные для чтения в начальных классах в рамках программы, утверждённой Министерством образования Республики Беларусь.

  Цудадзейны карагод : зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3 класе. У 2 ч. / уклад. І. Г. Волкава. – Мінск : Народная асвета, 2018. – 264 с. :іл. – (Школьная бібліятэка)

  У зборнік увайшлі творы беларускіх пісьменнікаў – класікаў і сучасных аўтараў. Рэкамендуецца навучэнцам пачатковых класаў для пазакласнага чытання

   У сэрцы слова адзавіся : зборнік для 7 класа. У 2 кн. Кн.2 / уклад. Аксаны Спрынчан. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. – 407 с. : іл. – (Школьная бібліятэка)

   У зборнік увайшлі творы для чытання ў 7 класе Анатоля Вярцінскага, Уладзіміра Мазго, Івана Навуменкі, Янкі Сіпакова, Міхася Чарняўскага, Уладзіміра Шыціка.

    Празаічныя творы для дадатковага чытання ў 11 класе : апавяданне, запісы, мініяцюры, эсэ / уклад. Вольга Рацэвіч. – Мінск : Звязда, 2018. – 296 с. – (Школьная бібліятэка)

    Зборнік знаёміць вучняў старэйшых класаў з творамі Алеся Жука “Душа над чыстым полем” і Янкі Брыля “З людзьмі і сам-насам”

     Радзіма мая дарагая : зборнік для 6 класа. У 2 кн. Кн.2 / уклад. Аксаны Спрынчан. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. – 430 с. : іл. – (Школьная бібліятэка)

     У гэта зборнік увайшлі творы для чытання ў 6 класе Івана Навуменкі, Алеся Пальчэўскага і Андрэя Федарэнкі.

      Зборнік твораў для дадатковага чытання ў 8 класе . – Мінск : Беларусь, 2018. – 351 с. – (Школьная бібліятэка)

      У зборнік увайшлі творы вядомых беларускіх пісьменнікаў: В. Адамчыка, А. Бадака, В. Вольскага, А. Дударава, В. Карамазава, У. Караткевіча, І. Пташнікава, М. Стральцова, І. Чыгрынава. Аўтары апісваюць родную зямлю, прыроду, раскрываюць народны лад жыцця, звяртаюцца да вечных чалавечых каштоўнасцей.

       Маўр, Я. У краіне райскай птушкі : аповесць / Янка Маўр. – Мінск : Звязда, 2018. – 128 с. – (Школьная бібліятэка)

       У аповесці дзеянне адбываецца на Новай Гвінеі, на тых астравах Ціхага акіяна, дзе пабываў рускі падарожнік Мікалай Мікалаевіч Міклуха-Маклай, даследчык мясцовых жыхароў - папуасаў. Аповесць пабудавана на канфлікце дзвюх варагуючых сіл - прыгнечаных і гаспадароў-каланізатараў. Рэкамендуецца вучням сярэдніх класаў

        Колас, Я. Новая зямля : паэма / Якуб Колас. – Мінск : Беларусь, 2018. – 319 с. – (Школьная бібліятэка)

        Паэма “Новая зямля”, створаная класікам беларускай літаратуры Якубам Коласам, з’яўляецца сапраўднай энцыклапедыяй жыцця беларускага сялянства ізнаёміць чытачоў з побытам простых людзей канца 19 – пачатку 20 ст. Рэкамендуецца вучням сярэдніх і старэйшых класаў.